دریاگرفتگی (Sea sikness)

دریاگرفتگی (Sea sikness)

    • نام بیماری: دریاگرفتگی (Sea sikness)

مشخصات و ویژگی ها

    مجموعه ناراحتی‌هایی است که در مسافرت‌های دریایی با کشتی یا هواپیما یا قطار، در بعضی افراد به‌صورت تهوع، استفراغ، پریدگی رنگ، عرق سرد، اضطراب، سردرد، سرگیجه و غیره عارض می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: شاهبیزک، بلادون و لیکن دیسلاند.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان