دژنراسیون ماکولا یا تباهی لکه زرد

دژنراسیون ماکولا یا تباهی لکه زرد

    • نام بیماری: دژنراسیون ماکولا یا تباهی لکه زرد

مشخصات و ویژگی ها

    شایع‌ترین علت کوری در افراد مسن که در آن ماکولا یا لکه زرد که قسمت حساس به نور شبکیه و مسئول دید مستقیم و واضح است و برای کارهای دقیق مثل خواندن و رانندگی لازم است، تخریب می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان