دکولمان جفت یا کندگی جفت

دکولمان جفت یا کندگی جفت

    • نام بیماری: دکولمان جفت یا کندگی جفت

مشخصات و ویژگی ها

    به معنی جداشدن ناگهانی جفت از آندومتر می‌باشد که اگر کَندگی به‌طور کامل صورت گیرد، خون مادر به جفت نرسیده و جنین دچار هیپوکسی می‌شود و باید زایمان به‌سرعت انجام پذیرد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان