دُمَل

    • نام بیماری: دُمَل

مشخصات و ویژگی ها

    به معنی جمع شدن چرک در هر بخشی از بدن است که معمولاً می‌تواند متجر به ایجاد تورم و التهاب در اطرافش شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان