دیابت یا بیماری قند

دیابت یا بیماری قند

    • نام بیماری: دیابت یا بیماری قند

مشخصات و ویژگی ها

    یک اختلال متابولیک (سوخت و سازی) در بدن است که در این بیماری توانایی تولید انسولین در بدن از بین می‌رود و یا بدن در برابر انسولین مقاوم شده و بنابراین انسولین تولیدی نمی‌تواند عملکرد طبیعی خود را انجام دهد.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان