دیستروفی ماهیچه ای دوشن(DMD)

دیستروفی ماهیچه ای دوشن(DMD)

    • نام بیماری: دیستروفی ماهیچه ای دوشن(DMD)

مشخصات و ویژگی ها

    شایع‌ترین و شدیدترین نوع از بیماری‌های دیستروفی ماهیچه‌ای از گونه (X پیوند یافته) و ژنتیکی است. از عوارض اصلی این بیماری تحلیل و نابودی ماهیچه‌های ارادی (که در کنترل بدن نقش حیاتی دارند) است.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان