دیستونی یا بدقَوامی ماهیچه‌ها

دیستونی یا بدقَوامی ماهیچه‌ها

    • نام بیماری: دیستونی یا بدقَوامی ماهیچه‌ها

مشخصات و ویژگی ها

    به معنای انقباض غیر ارادی مکرر و طولانی در یک عضله یا در گروهی از عضلات یا بروز وضعیت‌های بدنی خاص است و در واقع یک اختلال حرکتی ـ عصبی محسوب می‌شود.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان