دیس‌لیپیدمی (Dyslipidemia)

دیس‌لیپیدمی (Dyslipidemia)

    • نام بیماری: دیس‌لیپیدمی (Dyslipidemia)

مشخصات و ویژگی ها

    انواع مختلفی از اختلال در سوخت‌وساز چربی‌ها هستند که موجب بالا رفتن میزان سرمی یک یا تعدادی از آن‌ها (مانند کلسترول، تری‌گلیسرید به صورت VLDLو LDL)در خون می‌شوند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان