درد معده (Gastralgia)

درد معده (Gastralgia)

    • نام بیماری: درد معده (Gastralgia)

مشخصات و ویژگی ها

    دردهای معده معمولاً در ناحیه فوقانی و میان شکم، متمایل به چپ یا راست آن عارض می‌شود و تا ناحیه پشت نیز ممکن است ادامه پیدا کند.

گیاهان دارویی مؤثر در درمان

پرهیزها در حین ابتلا

    گیاهان مؤثر: اکلیل الجبل؛ بابوبه رومی؛ بادرنجبویه؛ علف چای، گل راعی، هوفاریقون؛ نعناع؛ Angelica Archangelica ssp. archangelica Hoffm؛ Lavandula Vera و Veronica officinalis.

عسل درمانی

داروهای شیمیایی مؤثر در درمان